Menu Name
Group Name
No. Title Expire date   Publish   View order   Delete
1 Cần làm gì khi phát hiện xì bể ống nước ?
2 Thông báo điều chỉnh giá nước sạch, phí Bảo vệ môi trường năm 2012
3 Định mức nước sinh hoạt cho đối tượng khách hàng là người thuê nhà để ở.
4 Thông báo điều chỉnh giá nước sạch, phí Bảo vệ môi trường năm 2013 và việc không thu tiền lượng nước tối thiểu
5 Các hình thức thanh toán hóa đơn tiền nước năm 2013
6 Công trình thanh niên: Dọn kho lưu trữ hồ sơ "Hợp đồng dịch vụ cấp nước"
7 Đoàn Cơ sở thăm hỏi gương thanh niên vượt khó của Công ty
8 CÔNG BỐ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TÀI CHÍNH NĂM 2013
9 Tạm ngưng cung cấp nước tại Phường 22 quận Bình Thạnh
10 Tạm ngưng cung cấp nước tại Phường 26 quận Bình Thạnh
11 Đơn thư khách hàng trong tháng
12 Khách hàng Gắn mới, Nâng-Dời Đồng hồ nước
13 Tạm ngưng cung cấp nước diện rộng trên địa bàn Gia Định
14 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CARETAKER NĂM 2013
15 Tạm ngưng cung cấp nước P.25, 26 Bình Thạnh
16 MỘT NGÀY VUI TƯƠI, Ý NGHĨA CỦA NỮ CBCNV 08/3/2013
17 Tạm ngưng cung cấp nước P.12,13,14 Quận 3