ĐƯỜNG VÀO WEB CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH!

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn và hữu ích này, tôi nguyện làm người phục vụ bạn, dẫn dắt bạn đến nơi bạn yêu cầu. Hãy giữ liên lạc thường xuyên qua tôi để có dòng nước sạch, để được phục vụ tốt. Xin xem thông tin từ tôi và cho tôi thông tin để kẻ dẫn đường này làm tròn nhiệm vụ. Và xin tự giới thiệu về tôi - website Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định - như sau:

Tên website        : http://capnuocgiadinh.vn/
Hộp thư điện tử : gd@capnuocgiadinh.vn
Hộp thư góp ý    :
gop_y@capnuocgiadinh.vn

Website này gồm hai chức năng: một là, chuyển thông tin đến bạn đọc; hai là, lập mối tương tác với khách hàng - bạn đọc. Các trang chuyên mục được hiển thị như sau:

HỆ THỐNG MENU THƯỜNG TRÚ, gồm:

v       Tin nổi bật: Gồm tiêu đề các tin mới, tin tiêu biểu của các nhóm tin khác nhau có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty, giúp bạn đọc kết nối nhanh đến từng tin.

v       Khách hàng: kích hoạt nhanh đến hai trang tương tác Báo chỉ số nước và Báo bể tại trang “Dịch vụ khách hàng”giúp khách hàng hay bạn đọc trao đổi thông tin chuyên mục cần thiết theo hướng dẫn.

v       Liên kết web: Là trang hỗ trợ liên kết đến các trang thông tin điện tử phổ biến, trang thông tin của cơ quan thẩm quyền, trang thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty…

v       Thông báo: Kích hoạt nhanh đến trang thông tin Lịch ghi chỉ số nước Lịch cúp nước của trang Tin tức.

v       Đăng nhập nội bộ: Là chuyên mục trao đổi thông tin nội bộ dành cho cán bộ-công nhân viên, phục vụ nhu cầu trao đổi công vụ.

Số lượt truy cập: Hiển thị số lượt duyệt trang thông tin điện tử này

 

HỆ THỐNG MENU NGANG, gồm:

1)  Trang chủ: Giới thiệu chủ đề và nội dung trang web qua các bài viết tổng quát có liên quan đến hoạt động cấp nước của Công ty, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và của ngành.

2)  Giới thiệu: là trang thông tin giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Menu này có trang tương tác Liên hệ làm việc, dành cho cơ quan, đơn vị, nhà thầu, nhà cung cấp đăng ký làm việc với Công ty. Thông tin đăng ký sẽ tự động đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử: gd@capnuocgiadinh.vn và được xử lý theo đề nghị của đối tác.

3)  Dịch vụ khách hàng: Là trang chủ yếu giới thiệu thông tin dịch vụ cấp nước và hỗ trợ khách hàng lập mối tương tác về nghiệp vụ với Công ty:

v       Phần thông tin gồm các trang Danh mục dịch vụ Hướng dẫn nghiệp vụ, giới thiệu các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện, hướng dẫn thủ tục nghiệp vụ và tải về mẫu đơn theo yêu cầu. Trang Truy xuất thông tin (theo danh bạ hay số điện thoại) giúp khách hàng biết được thông tin về chủ thể Hợp đồng dịch vụ cấp nước, về chỉ số và lượng nước tiêu thụ, về số tiền phải trả của một kỳ hòa đơn. Trang này cũng hỗ trợ khách hàng đăng nhập số điện thoại, giúp Công ty phục vụ tốt hơn.

v       Phần tương tác với khách hàng gồm các trang trao đổi thông tin nghiệp vụ:

§         Báo chỉ số nước: giới thiệu về lý do và bằng cách nào để khách hàng có thể báo chỉ số nước về Đội Quản lý Đồng hồ nước; cách báo chỉ số nước qua trang web này.

§         Báo bể: Là nhu cầu thực tế của Công ty, vừa giới thiệu đến bạn đọc các cách báo bể giúp Công ty thêm nguồn thông tin phát hiện điểm bể, vừa hướng dẫn cách báo bể qua trang web này.

§         Đơn thư khách hàng: Là kênh bổ sung hình thức chuyển đơn thư thắc mắc qua trang web về lượng nước tiêu thụ hoặc hóa đơn tiền nước, dành cho khách hàng sử dụng nước. Đơn thư sẽ được giải quyết nhanh chóng và phúc đáp đến hộp thư điện tử của từng khách hàng theo yêu cầu.

4)  Tin tức: Gồm các trang thông tin Tổng quát của Công ty, Thông tin cổ đông, Tin hoạt động Đoàn thể  và Tin cúp nước.

5)  Dự án - Mạng lưới: Gồm hai trang Dự án-Vật tư và Quản lý mạng lưới.

§      Trang Dự án - vật tư cung cấp cho các đối tác và khách hàng về hồ sơ dự thầu và tiến độ triển khai, nhu cầu vật tư theo các dự án cấp nước và việc thi công hệ thống cấp nước; Kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng  quý, hàng năm.

§      Trang Quản lý mạng lưới đưa thông tin về độ phủ mạng, tình hình áp lực, chất lượng nước, khả năng cấp nước trên hệ thống cấp nước của Công ty.

6)  Hỗ trợ: Gồm trang Văn bản pháp lý hỗ trợ liên kết đến một số trang web liên quan đến ngành nước và trang Hiểu biết thêm tổng hợp các tin, bài hữu ích chuyên ngành.

7)  Hỏi đáp - Góp ý: Gồm trang         Hỏi đáp về các vấn đề mà hay bạn đọc đưa tin hay khách hàng thường thắc mắc, thông tin có tính chất hướng dẫn hay giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ mà bạn đọc đặt ra.               Góp ý là trang tương tác để bạn đọc nêu ý kiến góp ý với Công ty về hoạt động chuyên môn, thái độ phục vụ… nhằm động viên, xây dựng, giúp Công ty cải tiến công tác và áp dụng dịch vụ tốt hơn. Các ý kiến đều được ghi nhận và phúc đáp đến hộp thư điện tử của từng khách hàng theo yêu cầu.

8)  Sơ đồ web: Mô tả tổng quát sơ đồ và mối liên kết của trang web.

Các ý kiến về trang Web, xin đăng nhập trang Góp ý

BAN BIÊN TẬP